Project

General

Profile

Actions

Bug #278

closed

/msg

Added by Lars Hansen over 13 years ago. Updated over 13 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Irc
Target version:
Start date:
02/11/2011
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Operative System:
Windows 7
Regression:
Yes

Description

hey den fajler når jeg har en der skriver privat til mig så blinker vinduet godt nok men jeg kan ikke klikke på det og se beskeden.... klikker men der sker intet

Actions #1

Updated by Per Amundsen over 13 years ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Target version changed from 1.9.0 to 1.8.7
  • Regression changed from No to Yes
Actions #2

Updated by Per Amundsen over 13 years ago

  • Status changed from Assigned to Resolved
Actions #3

Updated by Per Amundsen over 13 years ago

  • Status changed from Resolved to Closed
Actions #4

Updated by Per Amundsen over 13 years ago

  • Target version changed from 1.8.7 to 1.8.8
Actions

Also available in: Atom PDF